All fosterdiagnostik är frivillig och görs endast på medicinsk indikation enligt socialstyrelsens riktlinjer.
Vissa ultraljudsundersökningar utförs här hos oss på BarnmorskeStationen LA och andra på Mama Mia Väla, Amnionkliniken Lund,  Kvinnokliniken i Helsingborg / Lund

I Sverige erbjuds alla gravida en ultraljudsundersökning omkring graviditetsvecka 18–20. Syftet med denna rutinundersökning är att se att fostret lever, upptäcka eventuella missbildningar, kontrollera moderkakans läge och fastställa graviditetslängden.

Numera erbjuder Region Skåne och vi alla gravida en CUB/KUB test.

KUB

KUB är ett kombinerat ultraljud och blodprov där man bedömer risken för Downs syndrom i förhållande till kvinnans ålder med ca 90 procents säkerhet.
Ultraljudet görs mellan graviditetsvecka 11+6 tom 13+6 och blodprovet från mamman tages 1 vecka tidigare. Ni får besked på plats.
Om det visar på en ”hög risk” erbjuds ni ett gratis NIPT test (se nedan) ev även fostervatten eller moderkaksprov.
Ca 2% av alla foster har någon form av avvikelse.
Läs allt om CUB/KUB på  www.1177.se
Mer information:
Vårdguiden 1177
www.fosterdiagnostik.se

NIPT

NIPT är ett blodprov från mamman där man bedömer risken för kromosomavvikelse (trisomi) 21+18+13. Testet är mer precist än KUB testet och lika säkert som fostervattensprov.
Läs allt om NIPT på www.fostertest.se eller  www.1177.se
Mer information:
Vårdguiden 1177
www.fosterdiagnostik.se

Privata ultraljud på BarnmorskeStationen LA.

Görs ej för tillfället hos oss.