preventinmedel
Till oss kan du komma med frågor om preventivmedel, könssjukdommar och sexualitet. Alla besök är kostnadsfria.

Drop-in tider för preventivmedel är dagligen mellan kl 07.30-8.30 samt tisdagar mellan kl 16.00-18.30

Under perioden 1/6 – 31/8 har vi endast drop-in på tisdagar mellan kl 16.00-18.30

Mer information på:
umo.se
preventivmedel.nu
Vårdguiden 1177