Gravid BarnmorskeStationen
Vecka 6–8    Hälsosamtal
Vecka 10-11 Inskrivning / blodprovstagning
Blodprovstagning. Medtag legitimation och morgonurinprov.
Vecka 11–13  Eventuellt KUB ultraljud
Vecka 14–16  Barnmorskebesök.
Vecka 18–20  Ultraljudsundersökning
Vecka 24–25  Barnmorskebesök
Vecka 28–29  Barnmorskebesök med glukosbelastning
Vecka 31        Barnmorskebesök
Vecka 32–36  Ultraljud vid behov
Vecka 33–34  Barnmorskebesök
Vecka 35–36  Barnmorskebesök
Vecka 37–38  Barnmorskebesök
Vecka 39–40  Barnmorskebesök
Vecka 41        Barnmorskebesök
Vecka 42        Till förlossningen för ställningstagande till eventuell igångsättning.
Vecka 4–12    Efter förlossningen
Efterkontroll hos barnmorska med gynekologisk undersökning och preventivmedelsrådgivning.